บริการต่างๆของบริษัท

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการวิจัย

ทีมงานของเราสามารถทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาและวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน  มีความละเอียดถูกต้อง

บริหารการตลาด

ยินดีเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้ทรัพย์สินมีมูลค่าสูงสุด

ประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์

มั่นใจได้เลยว่าข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินหามูลค่าของทรัพย์สิน ของท่านจะต้องมีความถูกต้อง   ชัดเจน

ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตร

บริการด้านการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตร เช่น ข้าว, ข้าวโพด,น้ำสับปะรดกระป๋อง และ น้ำสับปะรดเข้มข้น เป็นต้น