ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการวิจัย

บริษัทฯ จัดให้มีบริการโดยเฉพาะเกี่ยวกับการวิจัย การให้คำปรึกษาเพื่อการลงทุนและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับนักลงทุนทั่วไป เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพย์สินประเภทเดียว หรือกลุ่มทรัพย์สินหลายประเภทรวมกัน ทีมงานของบริษัทฯ สามารถทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และศึกษาวิเคราะห์อย่างชัดเจน  มีความละเอียดถูกต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนด และอาจจำเป็นต้องทำการคาดการณ์สภาพของตลาดอย่างละเอียดบนพื้นฐานจากอดีตถึงอนาคตด้วย ทีมงานที่ปรึกษาฯ จะเสนอคำปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามสภาพปัจจุบัน และวางแผนโครงการพัฒนาใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ทีมงานด้านประเมินฯ และให้คำปรึกษาฯ ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางการประเมินฯ ที่มีความเป็นอิสระ ละเอียดถูกต้อง น่าเชื่อถือได้ และเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า ผลงานที่ได้นั้นสมเหตุสมผลสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าที่วางไว้ สิ่งเหล่านี้เป็นความสำเร็จที่ได้รับจากประสบการณ์ที่สั่งสม การวิเคราะห์และความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงทำให้ฝ่ายประเมินฯ สามารถเสนอผลงานที่เป็นบริการด้านการประเมินฯ ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา และ/หรือพัฒนาแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประเภทอาทิเช่น

 • ที่ดินเปล่า
 • อาคารพักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ ห้องชุด และอื่นๆ)
 • โครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงโครงการที่มีการใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ
 • อพาร์ทเม้นท์ และเซอร์วิสต์ อพาร์ทเม้นท์
 • โรงแรม และรีสอร์ท
 • อาคารสำนักงาน
 • ศูนย์การค้า และพื้นที่ค้าปลีกและพาณิชยกรรม
 • โรงงานอุตสาหกรรม และเครื่องจักรทุกประเภท
 • สนามกอล์ฟ
 • สถานีบริการน้ำมัน
 • ท่าเทียบเรือ
 • กลุ่มทรัพย์สินที่ประกอบด้วยทรัพย์สินหลายประเภท

เพื่อบรรลุทุกวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ว่าจ้างทั้งบุคคล บริษัทเอกชน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ ให้บริการด้านการประเมินฯ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้

 • การพิจารณาขอสินเชื่อ
 • การกำหนดราคาซื้อ/ขาย
 • การกำหนดค่าเช่า
 • การบัญชี และรายงานประจำปี
 • การร่วมทุน

การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • การวิเคราะห์ด้านการเงิน
 • การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ