รับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา

เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • เพศชาย/หญิง  อายุ  20  ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี  สาขาก่อสร้าง สำรวจ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สถาปัตย์ประเมินราคา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อัตราเงินเดือน (ตามความสามารถ)

เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าเครื่องจักร

 • เพศชาย/หญิง  อายุ  20  ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี  สาขาก่อสร้าง สำรวจ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สถาปัตย์ประเมินราคา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อัตราเงินเดือน (ตามความสามารถ)

เจ้าหน้าจัดทำเอกสารรายงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น มีความขยัน, อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • จบการศึกษา วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือน 10,000-15,000 บาท / ตามความสามารถ
 • หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าจัดวาดแผนที่

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Visio ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น มีความขยัน, อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • จบการศึกษา วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือน 10,000-15,000 บาท / ตามความสามารถ
 • หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสมัครด้วยตนเองที่

1350/279-283 ชั้น 16 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร 02-030-5885 ต่อ 204,206
อีเมล [email protected]